DE
Suche Warenkorb0

Frequently Asked Questions

Op deze pagina beantwoorden wij vragen die veelal gesteld worden door scholieren en/of studenten. Staat jouw antwoord hier niet tussen, stuur deze dan naar feed@kreca.com en wij zullen deze zo snel mogelijk beantwoorden!

Wat is het verschil tussen insecten kweken voor mensen en dieren?

Kweek technisch zijn er kleine verschillen, waarbij het voornamelijk gaat om aangescherpte hygiene normen. Niet alle insecten zijn echter geschikt voor menselijke consumptie, op dit moment zijn de goedgekeurde insecten: buffalowormen, meelwormen, krekels en sprinkhanen. In Nederland zijn maar drie bedrijven die insecten voor humane consumptie mogen kweken, waarvan Kreca Ento-Food BV er één is.  Deze drie bedrijven zijn door de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Authoriteit) goedgekeurd. 

Hoe lang duurt het voordat een insect groot genoeg is voor de verkoop?

Kreca Ento-Feed kweekt meer dan tien soorten insecten. Ieder insect heeft zijn eigen levenscyclus. Als voorbeeld noemen we de buffaloworm (alphitobius diasperinus) welke een levenscyclus heeft van ei tot larve van ongeveer vijf weken, de meelworm (tenebrio molitor) tussen de tien en veertien weken, de krekel en sprinkhaan ongeveer zes weken en de kakkerlak (blaptica dubia) ongeveer vier maanden.

Waaruit bestaat de voeding van insecten?

De hoeveelheid voer per insect is moeilijk aan te geven aangezien ieder soort zijn eigen voer en hoeveelheid nodig heeft, bovendien willen kwekers dit vaak voor zich houden aangezien dit veelal door henzelf is ontwikkeld. Kreca geeft geen antibiotica of extra vitamines aan haar insecten. Kreca voert meerdere soorten voer welke wordt aangeleverd door een diervoederfabrikant in de door ons gewenste vorm. Sprinkhanen eten gras, welke wij zelf kweken en dit krijgen ze meermaals per dag. Wormen leven veelal op meelsoorten. Alle insecten krijgen vocht toegediend.

Is de productie van insecten arbeidsintensief?

Het kweken en produceren van insecten is zeer arbeidsintensief en vraagt nog veel om handmatige handelingen zoals plaatsen, voeren, oogsten en verpakken. Op dit moment worden er grote stappen gezet om de automatisering van de industrie te verhogen.

Hoeveel energie is er per kilo insecten ongeveer nodig?

De exacte hoeveelheid is moeilijk te zeggen. Dit hangt van veel factoren af, o.a. de oppervlakte van de ruimtes, de isolatiewaarden van het pand, het soort insect etc. De Universiteit van Wageningen is continue bezig met onderzoek hierover. Wat wel gesteld kan worden is dat er veel minder energie nodig is voor het kweken van insecten dan voor conventionele eiwitbronnen zoals vee.

Wat zijn de afvalproducten van insecten en zijn deze moeilijk te verwerken?

De reststroom van insecten is droge mest. De hoeveelheid per kg insect is moeilijk aan te geven, het hangt af van de levenscyclus van het insect en de manier waarop gekweekt wordt. Wel valt te zeggen is dat deze reststroom weer terug in de keten gaat om hergebruikt te worden als een natuurlijke vorm van mest. Op dit moment wordt daar uitgebreid onderzoek naar gedaan.

Kan de prijs van insecten goedkoper worden?

Jazeker, hoewel dit van meerdere factoren zal afhangen. Van belang is om de kosten van arbeid, energie en voedsel terug te brengen, dit kan door vergaande mechanisering en automatisering waardoor de productie opgeschaald kan worden en een positief effect op de prijs kan worden gerealiseerd.

Insekten bestellen

Bestellen Sie unsere Qualität Insekten direkt in unserem Webshop